Τα νέα μας

Ο Στάβλος στο Σχολείο Τουρισμού στο Ναύπλιο

Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο το Σχολείο Τουρισμού OnTour.

Και τις δύο ημέρες ο Στάβλος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει εξειδικευμένους εισηγητές, τόσο σε ομιλίες (την πρώτη ημέρα) όσο και σε workshops (τη δεύτερη ημέρα), οι οποίοι πρόσφεραν σημαντικές γνώσεις μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις σε τουριστικά θέματα.